eng
competition

Text Practice Mode

Truyện vui: Mua kính (theo Quốc Văn Giáo Khoa Thư)

created Aug 25th, 05:33 by Zzzz Zzz


7


Rating

118 words
226 completed
00:00
một cậu lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính thì đọc được sách. Một hôm, cậu vào một cửa hàng để mua kính. Cậu giở một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến năm bảy chiếc kính khác nhau vẫn không đọc được. Bác bán kính thấy thế liền hỏi: "Hay cháu không biết đọc? " Cậu ngạc nhiên: "Nếu cháu biết đọc thì cháu còn phải mua kính làm gì?" Bác bán kính phì cười: "Chẳng thứ kính nào đeo vào biết đọc được đâu! Cháu muốn đọc sách thì phải học đi đã."

saving score / loading statistics ...