eng
competition

Text Practice Mode

บทกวีจิตร ภูมิศักดิ์ - เธอคือหญิงรับจ้างแท้ใช่แม่คน

created Aug 19th 2021, 00:32 by Army216


1


Rating

83 words
19 completed
00:00
หวังเพียงความ ย่ามเหลิง ระเริงรี่
จนเสือกมี ทำไม มิได้ฝัน
เมื่อค่ำดื่ม ปลื้มปลัก นำรักกัน
ใช่หวังปั้น เด็กผี ให้มีมา
ลูกนั้นหรือ คือผล พลอยคนได้
จากความใคร่ คราวหรรษ์ เปลื้องตัณหา
เฝ้าทำลาย หลายครั้ง ประดังมา
มันทนทายาทเถน ได้เดนตาย
อันรสร่าน ซ่านดิ้น คือสินจ้าง
ที่ตอบต่าง เงินตรา ให้มารศรี
ซื้อเด็กคน ปรนสบาย ให้หลายที
แล้วบุญคุณ มีต่อใคร ที่ไหนรา
ไอ้เรื่องกลุ้ม อุ้มท้อง ที่เบ่งโย้
ลามกก็โข นั้นก็จริง หรอกหญิงจ๋า
แต่สินจ้าง รายได้ เราได้มา
ต้องใจกล้า ลงทุน สมดุลย์กัน
พระคุณแม่ แท้ใช่ ที่ได้เบ่ง
อยู่ที่เล็ง รักถนอม เหมือนจอมขวัญ
แม้รีดแกล้ง แท้งทำ ระยำยัญ
เธอมีทัณฑ์ ฐานฆ่า อาชญากร
ถ้าแม้นใคร่ ใจที่ จะมีลูก
ฤทัยผูก รักล้ำ ทั้งพร่ำสอน
อุตส่าห์เลี้ยง เอี้ยงกล่อม ถนอมนอน
ขอกราบกร นั่นแหละแม่ ที่แท้จริง
แต่เธอคลอด ทอดทิ้ง แล้ววิ่งหนี
ไม่รู้ชี้ เป็นตาย หรือชายหญิง
ไม่แลเหลียว เจียวหลัง เพราะชังชิง
เธอคือหญิง รับจ้างแท้ ใช่แม่คน

saving score / loading statistics ...