eng
competition

Text Practice Mode

Ngoại (Truyện ngắn 100 chữ)

created Jun 10th, 05:27 by DuyL585875


0


Rating

100 words
57 completed
00:00
luôn khó chịu, cho Ngoại lẩm cẩm: mở nước to, Ngoại nhắc; ra ngoài, Ngoại tắt quạt ngay. lần gắt: “Ngoại già rồi, lo nhiều chi cho mệt!”. Ngoại nghe. Thở dài, sườn sượt.
 
Ngoại về quê. mặc sức “tung hoành". Cuối tháng, món lương công nhân ít ỏi vơi quá nửa phí điện nước, ba mẹ mắng tả tơi.
 
Tối về, biết chuyện, Ngoại lụm cụm lần giở gói tiền chắt chiu, bọc mấy lớp giấy báo, đưa mẹ. "Con cầm lấy. già rồi, cần đâu…”. nghe. Òa khóc.

saving score / loading statistics ...