eng
competition

Text Practice Mode

Quê hương - Tế Hanh (khổ 2)

created Yesterday, 10:54 by gente


0


Rating

97 words
94 completed
00:00
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Cánh buồm trương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió
 
Ngày hôm sau, ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
"Nhờ ơn trời, biển lặng đầy ghe"
Những con tươi ngon thân bạc trắng
 
Dân chài lưới làn da ngăm rám nắng
Cả thân hình nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ
 

saving score / loading statistics ...