eng
competition

Text Practice Mode

anh sẽ quên em

created Yesterday, 02:44 by Tuan Ict


0


Rating

133 words
102 completed
00:00
rồi mai này anh sẽ quên em
gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
trước mặt anh em kiêu vậy
để đêm về nước mắt ướt nhòe mi
rồi mai này khi đã chia ly
tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
như một vật thừa anh tình đánh mất
trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay
rồi mai này mai này đây
sẽ người nâng cho em từng bước
dạy em biết đặt niềm tin phía trước
vào con người vào sức mạnh tình yêu
người ấy mạnh mẽ đến bao nhiêu
biết nhịn biểt chiều biết nâng em khi ngã
người ấy sau này biết làm tất cả
em vẫn chẳng quên rằng đó không phải anh.

saving score / loading statistics ...