eng
competition

Text Practice Mode

Hà Nội 36 phố phường (1)

created Wednesday April 07, 14:27 by Rubyle


0


Rating

292 words
52 completed
00:00
Người Pháp Paris, người Anh London, người Tàu Thượng Hải... Trong các sách vở, trên các báo chí, họ nói đến thành phố của họ một cách tha thiết, mến yêu... Ta phải nghe người Pháp nói đến Paris, người Paris, mới hiểu được sự yêu quý ấy đến bực nào.
 
Chúng ta cũng Nội, một thành phố nhiều vẻ đẹp, Nội đẹp thật (chúng ta chỉ còn tìm những vẻ đẹp ấy ra), cũng chúng ta yêu mến. Yêu mến Nội với tâm hồn người Nội, cũng như người Parisien chính hiệu yêu mến Paris... Trong những cuộc phiếm du, - phiếm du ngoài các phố Nội một cái thú song chỉ người Nội - ta nên chú ý đến những nét đổi thay của thành phố, nên nhận xét những vẻ đẹp cũng như vẻ xấu của phố phường, thân mật với những thú vui chơi hay những cảnh lầm than, với những người Nội cũng như ta.
 
Nội một sức quyến đối với các người nơi khác... những hang cùng ngõ hẽm của làng xa, hay những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mở của Nội chiếu lên nền mây. Để cho những người mong ước kinh ấy, để cho những người Nội, chúng ta khuyến khích yêu mến Nội hơn, chúng ta nói đến tất cả những vẻ riêng của Nội, khiến mọi sự đổi thay trong ba sáu phố phường đều tiếng vang ra khắp mọi nơi.

saving score / loading statistics ...