eng
competition

Text Practice Mode

HÃY SỐNG THẬT HẠNH PHÚC VÀ VUI VẺ

created Jan 13th, 08:19 by CỬA NHÔM ĐÚC PHÒNG THIẾT KẾ


0


Rating

118 words
42 completed
00:00
Một tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn rơi trong chùa, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian mới quét xong. người nói với cậu rằng: "Trước khi quét dọn cậu hãy dùng sức rung cây cho rụng hết, sau đó hẵng quét, như vậy ngày mai sẽ không cần phải quét nữa".
Tiểu hòa thượng cảm thấy lý, vui vẻ làm theo, thế nhưng ngày hôm sau, vẫn rơi đầy sân chùa.
Kết luận: Bất luận hôm nay bạn nỗ lực thế nào, thì ngày mai vẫn rơi. Dục tốc bất đạt, làm tốt chuyện của ngày hôm nay, chính trách nhiệm với cuộc đời của mình.

saving score / loading statistics ...