eng
competition

Text Practice Mode

PHÁP TU THÀNH TỰU NGAY TRONG ÐỜI NÀY ( cư sĩ lý bỉnh nam)

created Oct 1st 2014, 19:17 by


1


Rating

91 words
0 completed
00:00
      I. Phải nhận thức hoàn cảnh hiện tại đường lối tương lai
  
1. Ðời người nhiều nghịch cảnh
  
ai không bị bệnh hoạn, già suy, thân thuộc sanh ly tử biệt, của cải mất mát, oán thù gia hại? Lại còn kẻ nghèo mong cầu tiền của, người không con cầu con, kẻ nghề nghiệp, chức vụ mong nghề nghiệp, chức vụ; nhưng rốt cuộc rồi mấy ai được như ý? Những điều bất như ý ấy làm cách nào để giải quyết đây?
  
2. Cõi đời này lắm tai nạn
  
Gió bão nổi dậy, địa chấn phát sanh, tường đổ nhà sập khiến lắm người bị tử thương. Lại còn không mưa thành đại hạn, mưa quá thành lụt, mất mùa khiến lắm người bị chết đói. Nước lớn tràn dâng, chìm ngập thôn trang. Lửa to bốc cháy, thiêu tan thành thị khiến lắm người bị tử thương. Những chuyện như vậy gần như năm nào cũng có. Lại còn năm chẳng thái bình, những quốc gia trên thế giới chẳng nghĩ đến lẽ nhân đạo luôn gây vạ chiến tranh. Lại còn phát minh những khí giết người tối tân, nào bom nguyên tử, nào bom khinh khí, chỉ sợ chẳng giết được thật nhiều người thôi. Còn bảo như vậy mới thế giới tiến hóa, chứ nói trắng ra chỉ một sát sanh lớn! Thử hỏi ai biện pháp nào tránh khỏi những tai nạn như thế hay không?
  
3. Nỗi khổ luân hồi của thân sau
  
Rất đáng thương thay! Người chết chẳng phải hết thân tuy chết đi, thần thức chẳng diệt. sáu cảnh giới thiên, nhân, a tu la, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Thần thức hoàn toàn chẳng thể vượt ra khỏi phạm vi của sáu cõi này. So trong lục đạo, cõi trời, cõi người còn khá, nhưng vẫn sanh tử, xoay vần qua qua, lại lại; hốt nhiên mang thân trời, người, hốt nhiên sanh trong địa ngục, súc sanh. Ngàn lần sống, vạn lần chết, luân chuyển như thế; xương vùi cao như núi, lệ trào nhiều như biển, thật quá cực khổ! Thử hỏi ai phương pháp nào trốn tránh sự luân hồi ấy ngõ hầu được trường sanh an tịnh chăng?

saving score / loading statistics ...