eng
competition

Text Practice Mode

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ba lần vinh dự đón Bác về thăm (lần thứ nhất)

created Jul 31st, 01:33 by Bowsettechan


1


Rating

429 words
40 completed
00:00
Lần thứ nhất, Người đến thăm Trường vào ngày mồng Một Tết Nguyên đán năm 1958 không hề báo trước, giản dị như vị cha già đến thăm con cháu nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.
Sau khi chủ động đi thăm các nơi học tập sinh hoạt của Trường, Người đã gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ sinh viên ngay tại nhà của sinh viên. Số người được gặp Bác không nhiều đa số đã về gia đình ăn Tết, chỉ còn lại những người không điều kiện như sinh viên miền Nam, miền núi, vùng xa,.. phải lại ăn Tết tại Trường.
Với tình cảm ấm áp của vị cha già đối với con cháu, Người đã hỏi thăm tình hình công tác, sinh hoạt, học tập của cán bộ sinh viên. Người động viên cán bộ, sinh viên phấn đấu khắc phục khó khăn, gian khổ, đoàn kết thân ái giúp đỡ nhau học tập công tác. Người đã ân cần căn dặn: “Giáo dục phải kết hợp với lao động sản xuất, luận phải gắn với thực tiễn, học phải đi đôi với hành, nhà trường phải gắn liền với hội”.
Sau ngày Bác Hồ đến thăm, Đảng ủy chính quyền Nhà trường đã khẩn trương tổ chức cho cán bộ sinh viên học tập, quán triệt những lời dạy của Bác đó những nguyên lý, phương châm đào tạo giáo dục của Nhà trường hội chủ nghĩa. Đồng thời Trường đã phát động một đợt thi đua thực hiện lời Bác dặn, đẩy mạnh các hoạt động giảng dạy, học tập xây dựng Nhà trường.
Khi sinh viên khóa 1 lên năm thứ 3, Trường đứng trước rất nhiều khó khăn: Thiếu trang thiết bị thí nghiệm; thiếu thày giáo dạy chuyên môn, chuyên ngành, hướng dẫn đồ án môn học đồ án tốt nghiệp. Vận dụng lời dạy của Bác, lãnh đạo nhà trường đã mạnh dạn đưa sinh viên xuống nhà máy, nghiệp,công trường thực tế sản xuất, vừa học vừa làm, làm luận án tốt nghiệp tại chỗ với những đề tài lấy ngay từ thực tiễn sản xuất.
Sau hơn 2 năm, 633 sinh viên đã quay trở lại trường nhận bằng tốt nghiệp, cùng khoảng 200 sinh viên khóa 1 khác được cử đi Liên kịp thời bổ sung đội ngũ giáo viên còn thiếu, tạo ra bước phát triển vượt bậc của Nhà trường.

saving score / loading statistics ...