eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - THÓI QUEN TỐT (1/2)

created Jul 24th, 07:25 by PtaPhuongThao


3


Rating

332 words
14 completed
00:00
câu nói: "Vào nhà hoa lan, lâu ngày không ngửi thấy mùi thơm. Vào nhà hàng cá, lâu ngày không ngửi thấy mùi tanh" đủ thấy với người ta thói quen ảnh hưởng lớn biết bao. Thói quen tốt giúp tăng trưởng thiện tâm, thói quen xấu làm tổn hại đến sự tu dưỡng của mình. thế, trong cuộc sống nên tích cực loại bỏ những thói quen xấu bồi dưỡng những thói quen tốt. Thói quen tốt gì? Xin đề nghị 4 ý sau:
 
Thứ nhất: Biết đúng giờ, không lãng phí thời gian
 
hội, đoàn thể nào biết giữ đúng giờ chắc chắn sẽ đoàn thể, hội trật tự hiệu suất tốt đẹp. Người biết giữ đúng giờ tất được mọi người tôn kính, chìa khóa thành công. Triết gia Kant nói: "Đúng giờ phép lịch sự lớn nhất" hội họp đúng giờ tôn trọng, thủ tín với mọi người. Làm việc đúng giờ một người trách nhiệm, đảm đương. Sinh hoạt đúng giờ thái độ tích cực, giữ gìn sự sống. Đúng giờ thể làm nên việc lớn, người biết dùng thời gian thì cũng được cả cuộc đời.
 
Thứ hai: Biết thủ nhận không suất phạm thượng
 
Chu Tử Gia Huấn câu "đọc sách chí để thánh hiền, làm quan tâm để vua, nước, giữ phận an mệnh, thuận theo thời, nghe mệnh trời". Luật đời Đường quy định quan lại phải cẩn thận an phận giữ mình cho tốt, việc thuộc chức vụ của mình phải làm đầy đủ. học sinh phải tôn trọng thầy dạy, thuộc hạ phải tôn trọng quan trên, con cái phải tôn trọng cha mẹ. Biết giữ phận theo luân sẽ không vượt khỏi quy củ, không suất phạm thượng.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.
 

saving score / loading statistics ...