eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - NHÂN NGHĨA LỄ TRÍ (2/2)

created Jul 23rd, 15:00 by PtaPhuongThao


0


Rating

333 words
6 completed
00:00
Thứ ba: Lễ cần khiêm tốn, lui nhường
 
Giới không dâm của nhà Phật tôn trọng người, không xâm phạm thân thể người khác. Ta thường vẫn nghe nói việc phụ nữ bị xâm hại, bạo lực trong gia đình lại càng khiến người ta ngao ngán. Cùng người một nhà ăn chung nồi cơm với nhau, oán thù lớn lao đến nỗi xâu nhau như thế? Rồi hiện tượng bạo lực trong hội, hơi chút động dao vung gậy, đâm chém giết nhau ấy cũng không biết tôn trọng người. hội giàu đến đâu lễ cũng không đáng để tự hào, kiêu ngạo. Chỉ khi mỗi người đều biết khiêm cung nhường nhịn nhau mới đáng được hâm mộ.
 
Thứ tư: Trí phân biệt phải trái
 
Sách Mạnh Tử Thiên Công Tôn Sửu nói: "Tâm thị phi đầu mối của trí" (thị phi chi tâm trí chi đoan dã). trí tuệ thì biết phân biệt thị phi. Nhà Phật răn không uống rượu nhấn mạnh nên sống trí tuệ. Ngoài việc không uống rượu, những thứ độc hại như thuốc tăng lực, morphine, heroin, thuốc lắc đều không nên tiêm nhiễm. Uống rượu, hút hít ma túy không chỉ hại thân thể còn làm tâm trí hôn loạn, suốt ngày say be bét, uống những thứ độc hại làm con người trở nên u ám chướng, tinh thần rượi, làm sao phân biệt được thị phi thiện ác? Người xưa nói nhân nghĩa lễ trí tín đạo thường, nghĩa Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín hoàn toàn không phải danh từ trừu tượng, điều thể thực hiện trong cuộc sống. Chỉ cần tuân theo ngũ giới nhà Phật tức sẽ trở nên người quân tử đầy đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.

saving score / loading statistics ...