eng
competition

Text Practice Mode

Xót xa - Tô Thanh Tùng

created Jul 21st, 08:42 by DoClara


0


Rating

138 words
18 completed
00:00
Đôi khi lòng muốn yêu anh thật nhiều  
em tin đó trả lại bao nhiêu  
Đời em cả ước muốn tương lai  
Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay
Làm sao chúng đường chung bước?
 
Thôi em đừng nhắc tên tôi làm
Đời người không biết hãy tìm quên đi  
Từ khi em lỡ cất bước ra đi
Lòng tôi đau giây phút phân ly
ƯỚC còn ước gì?  
 
ĐK:
Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng  
Mưa rơi ướt trong tâm hồn  
Tình yêu vỗ cánh bay đi  
Mang về trả lại trăng sao.  
 
Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng
Tình như chiếc rơi rụng bên sông  
Hỏi em em biết hay không  
sao em để tôi nhớ mong
Cách chia nào chẳng đau lòng...

saving score / loading statistics ...