eng
competition

Text Practice Mode

luyện chấm, phẩy, hỏi, hai chấm, viết hoa từng chữ không có ngoặc kép vì không nhận ở 10fast này

created Jun 29th, 13:30 by NguynLy


0


Rating

88 words
8 completed
00:00
Các? Bạn, Đang. Cầm? Trên. Tay/ Cuốn? Sách, Kể. Những? Câu, Chuyện/ Có. Thật? Về? Một? Chàng? Trai, Trẻ, Anh, Ấy. Đã, Kiếm, Được. Hàng? Triệu, Đô. La? Trên. Internet. Cuốn, Sách? Mang, Dấu. Ấn, Tự, Sự - Tự. Sự? Về. Những, Tháng? Ngày, Đầu. Tiên. Trên, Internet, Và. Con, Đường, Trở? Thành? Một? Triệu: Phú, Một/ Chuyên/ Gia, Siêu. Liên; Kết. Cuốn, Sách: Giới: Thiệu: Một? Phương? Pháp: Marketin: Phổ: Biến, Trên, Thế. Giới? Hiện? Nay? Affiliate, Marketing? Và. Hướng. Dẫn/ Mọi? Người: Kiếm? Tiền? Trên: Mạng.

saving score / loading statistics ...