eng
competition

Text Practice Mode

Hãy ấn vào đây!

created Jun 27th, 13:25 by ThienHuuVu


0


Rating

141 words
15 completed
00:00
Nếu bạn đang đánh chính văn bản tôi làm ra này, thì bạn bạn hãy...hãy...hãy cc
Nói thật chứ t đéo biết để cái tiêu đề thế đéo nào nên nói chung bọn m vào đây luyện tập thì cũng tốt thôi!
Cố lên nhé, dell biết nói hơn,t dell biết viết nữa, gợi ý đi mấy cưng
À, t tên "dell ai nói cho", năm nay thi cấp 3, t biết mấy đứa đọc của t nghĩ t trẻ trâu vailon nhưng t quen xưng t rồi!
thế nào cũng toàn anh toàn chị đi luyện tập đây, các anh chị yên tâm, em hiền vl ra nhé, chả bao h hút cần đánh nhau
thôi, BÀI VĂN đã dài(dài bằng đoạn văn em t), tạm biệt tất cả chúng m nhé! BYE

saving score / loading statistics ...