eng
competition

Text Practice Mode

ĐỐI MẶT VỚI ÁP LỰC (2/2)

created Jun 27th, 05:42 by PtaPhuongThao


1


Rating

311 words
22 completed
00:00
Thứ ba: Dũng cảm không nên quá tự trách
 
khi trong xử sự việc hoặc trong lúc bận rộn ta mắc phải nhầm lẫn, sai sót. Lúc ấy không nên buồn tự trách. Quá trách mình cũng gây nên áp lực. Sách Lễ nói: "Lực hành cận hồ nhân. Tri sỉ cận hồ dũng" (Gắng sức làm gần với nhân. Biết hổ thẹn gần với dũng". Nếu không phải do thói quen cẩu thả hoặc đễnh đối với chức vụ chỉ suất phạm sai trái thì nên dũng cảm chấp nhận sai lầm để cố gắng sửa chữa. Tự nhắc nhở mình biết lỗi hối cải thì cũng không cần quá tự trách làm gì.
 
Thứ tư: Buông xuống không lo được lo mất
 
áp lực tại không biết buông bỏ, việc cũng tất vào tâm. Đem danh lợi địa vị để vào tâm thì danh lợi địa vị thành áp lực cho bạn. Đem tiền bạc, ái tình để vào tâm thì tiền bạc, tình yêu áp lực của bạn. Đem nhân ngã được mất để vào tâm thì nhân ngã được mất áp lực của bạn. Nên xem nhẹ, xem nhạt những vật ngoài thân ấy, không lo được lo mất thì tự nhiên áp lực sẽ không còn. người kinh nghiệm làm giá đỗ, đặt một tấm ván đè lên đậu xanh, đậu xanh chịu trọng lượng của tấm ván, giá đỗ nảy mầm vừa mập vừa mạnh. Đủ thấy áp lực khi cũng điều kiện cần thiết cho sự trưởng thành. thế, chúng ta nên vui vẻ lạc quan đối diện với áp lực, giải quyết vừa mức chứ không nên lo lắng sợ hãi.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Tinh Vân Đại Sư.

saving score / loading statistics ...