eng
competition

Text Practice Mode

LÀM SAO DỨT PHIỀN NÃO (3/3)

created Jun 16th, 09:07 by PtaPhuongThao


0


Rating

242 words
10 completed
00:00
Thứ tư: Phải biết tự phê bình
 
Làm thế nào để trừ bỏ phiền não? Hãy tự phê bình
 
Người giàu nhất thế giới Bill Gate nói: "Người biết tự giác luôn biết phê bình mình một cách khách quan". Một người khác cũng từng giàu nhất thế giới Ái Ly Sâm cũng đã nói: "Người ta rất cần khai phóng, dồi dào tinh thần tự phê hoàn toàn thành thực". Người ta phải tự phê bình, tự phê phán để cải tiến thì mới nhìn phiền não, mới hóa giải phiền não mới không ngừng tiến bộ, không ngừng nâng cao. Nếu chỉ biết trách móc người khác, phê bình bới móc người khác, không những việc làm bổ còn rước thêm phiền não. Thánh nhân đời xưa nghe lời răn thì vui mừng bỏ ác hướng thiện. Người thông minh cần quản mình cho tốt, nội tâm tự tỉnh mới phát trí tuệ, kiện toàn mình mới không phiền não.
 
Chú thích:
Chu Nguyên Chương: Vị vua thảo dân, người đánh bại quân Nguyên, khai sáng ra nhà Minh Trung Quốc.
Chu Du: Tức Chu Công Cẩn, đại tướng nước Đông Ngô, người tài hoa nhưng không độ lượng cùng liên kết với Khổng Minh nhà Thục, đánh bại hơn 80 vạn quân Tào trong trận Xích Bích oanh liệt.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.

saving score / loading statistics ...