eng
competition

Text Practice Mode

4 quy tắc tâm linh

created Jun 15th, 15:34 by inhQuangNi


1


Rating

439 words
14 completed
00:00
Tôi nghĩ không phải tình cờ bạn đang đọc những dòng này.
Nếu bài viết này đánh động tâm hồn bạn, đó bởi bạn đáp ứng được những yêu cầu hiểu rằng không một bông tuyết nào lại tình cờ rơi xuống sai chỗ cả.
 
4 quy tắc tâm linh :
 
1. Quy tắc đầu tiên: “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng người bạn cần gặp”
 
Điều này nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, gặp gỡ đều đại diện cho một điều đó, thể để dạy chúng ta điều đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. vậy, hãy tôn trọng coi trọng những người chúng ta gặp gỡ!
 
2. Quy tắc thứ hai: “Bất cứ điều xảy thì đó chính điều nên xảy ra”
 
Không điều tuyệt đối, không điều chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có: “Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi…, thì hẳn đã khác đi. Những đã xảy ra chính những nên xảy ra phải xảy ra giúp chúng ta thêm bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi thách thức sự hiểu biết bản ngã của chúng ta.
 
3. Quy tắc thứ ba: “Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm”
 
Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì sẽ đó, sẵn sàng để bắt đầu.
 
4. Quy tắc thứ tư: “Những đã qua, cho qua”
 
Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì nghĩa đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết chúng ta hãy buông bỏ tiếp tục cuộc hành trình.
 
Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn!
Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn!
…. hãy luôn hạnh phúc

saving score / loading statistics ...