eng
competition

Text Practice Mode

Quê tôi- Thuỳ Chi

created Friday May 22, 06:29 by HươngLy197


1


Rating

124 words
355 completed
00:00
quê tôi sớm tinh
tiếng gọi cha vác cuốc ra đồng
ai đem nắng đong đầy tới vai?
cháy những giọt mồ hôi
quê tôi cánh diều vi vu
xa sau luỹ tre làng
trưa trưa dưới mái đình rêu phong
bóng mát ngày thơ
quê tôi cánh đồng bao la
thơm hương lúa lên đồng
liêu xiêu mái tranh nghèo đơn
trở về nhé tuổi thơ tôi
quê tôi sớm tinh
tiếng gọi cha vác cuốc ra đồng
ai đem nắng đong đầy tới vai?
cháy những giọt mồ hôi
quê tôi với con người chân phương
ai xa níu chân về
quê hương bước ra từ câu thơ
đẹp như lời mẹ ru
 

saving score / loading statistics ...