eng
competition

Text Practice Mode

เพลงแมวเหมียว

created Feb 25th, 15:12 by suwanna


0


Rating

64 words
5 completed
00:00
ใครบอกฉันจี๊ดจ๊าด
ใครบอกฉันโวยวาย
ก็อย่าได้สน
ว่าใครเค้าพูดอะไรกัน
แค่เธอเชื่อหัวใจ
ว่าฉันน่ะรักเธอ
เท่านั้นพอ นะ
ถ้าฉันเป็นแมวเหมียว
เธออาจจะเสียวๆ
ก็เพราะแมวมีเล็บมีเขี้ยว
ที่แสนคม
จะเป็นแมวที่ดี
จะจงรักภักดี
กับเธอแค่คนเดียว
.ก็อยากจะเป็นแมวเหมียว
ที่ร้องเหมียวๆ
ส่งเสียง
ช่วยให้เธอคลายเหงาใจ
ถ้าเธอได้ยินแมวเหมียว
มันร้องเหมียวๆ
ให้ฉันรู้บอกว่ารัก รักเธอ
.ฉันอาจเป็นแมวเหมียว
ที่ดูจะเฮี้ยวๆ
แต่ไม่เลี้ยวไม่ลด
ไม่ล่อไม่ลวงใคร
แค่ฉันได้รักเธอ
แค่มีฉันในอ้อมกอดเธอ
ก็พอใจ
....ดนตรี.....
ก็อยากจะเป็นแมวเหมียว
ที่ร้องเหมียวๆ
ส่งเสียง
ช่วยให้เธอคลายเหงาใจ
ถ้าเธอได้ยินแมวเหมียว
มันร้องเหมียวๆ
ให้ฉันรู้บอกว่ารัก รักเธอ
ฉันอาจเป็นแมวเหมียว
ที่ดูจะเฮี้ยวๆ
แต่ไม่เลี้ยวไม่ลด
ไม่ล่อไม่ลวงใคร
แค่ฉันได้รักเธอ
แค่มีฉันในอ้อมกอดเธอ
ก็พอใจ
.ก็อยากจะเป็นแมวเหมียว
ที่ร้องเหมียวๆ
ส่งเสียง
ช่วยให้เธอคลายเหงาใจ
ถ้าเธอได้ยินแมวเหมียว
มันร้องเหมียวๆ
ให้ฉันรู้บอกว่ารัก รักเธอ
.ฉันอาจเป็นแมวเหมียว
ที่ดูจะเฮี้ยวๆ
แต่ไม่เลี้ยวไม่ลด
ไม่ล่อไม่ลวงใคร
แค่ฉันได้รักเธอ
แค่มีฉันในอ้อมกอดเธอ
ก็พอใจ
แค่มีฉันในอ้อมกอดเธอ
ก็พอใจ
 
 
 

saving score / loading statistics ...