eng
competition

Text Practice Mode

Bí mật của anh / 我的秘密 - Nhan Nhân Trung

created Feb 23rd, 15:55 by Bùi Nguyễn Thanh Mai


0


Rating

216 words
29 completed
00:00
Gần đây tâm tình luôn rất tốt, không biết nguyên nhân do đâu. Tâm tình hiện giờ của anh, anh muốn hát cho em nghe. Nhìn ngôi sao nhỏ ngoài cửa sổ, trong lòng chợt nghĩ đến mật của anh. phải yêu hay không, anh cũng không chắc chắn. Anh chỉ biết anh đang nhớ em, khoảng cách của chúng ta trong lúc đó tựa như xa lại tựa như gần. Anh ràng không cạnh em nhưng anh lại cảm thấy thật gần gũi. một loại cảm giác anh muốn nói rõ, mật trong lòng anh, ngọt ngào trao em. Khoảng cách của chúng ta trong lúc đó tựa như đến gần hơn một chút. phải hay không em đối với anh cũng một thứ tình cảm đặc biệt. Anh do dự nên nói cho em biết hay không, mật trong lòng anh. hình như anh đã thích em rồi, em hỡi. Màn đêm cùng với âm thanh của anh, cho chút khàn cũng thật dễ nghe. Thanh âm mệt mỏi này, minh chứng ôn nhu nhất. Em anh, mật của anh, anh vẫn luôn lén lút nhớ đến em. Em mật trong lòng anh.

saving score / loading statistics ...