eng
competition

Text Practice Mode

Con tê giác cuối cùng

created Mar 29th 2015, 18:21 by ChThuVn


2


Rating

86 words
17 completed
00:00
Trong khu rừng kia giác sống đơn độc. Từ lâu nó đã tự hỏi: sao ta chỉ có một mình? Một ngày nó quyết định đi tìm bố mẹ, đồng loại.
 
giác đi mãi. Rừng cây ngày càng thưa thớt, hiếm hoi thú lớn thú nhỏ. Qua bao khó khăn nó vẫn không tìm thấy một con giác nào khác.
 
Rồi nó bị bọn săn trộm thú bắn chết. Cuối cùng giác được gặp cha mẹ và đồng loại ở thiên đường.

saving score / loading statistics ...