eng
competition

Text Practice Mode

Ako ay may lobo

created Sep 4th 2014, 16:46 by DanMarkOco


1


Rating

28 words
33 completed
00:00
Ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita, pumutok na pala, sayang lang ang pera, pambili ng lobo, kung pag kain sana, nabusog pa ako.

saving score / loading statistics ...