eng
competition

Text Practice Mode

Lợi ích của việc đọc sách

created Sep 4th 2014, 16:41 by TuấnUtan


9


Rating

140 words
206 completed
00:00
 Sách nguồn kiến thức tận của nhân loại, ghi lại truyền đạt thông tin, tri thức từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đọc sách nghiên cứu, tiếp thu thông tin, kiến thức ghi lại trong sách thưởng thức vẻ đẹp của kiến thức thông qua sự sáng tạo của tác giả. Khối lượng kiến thức thu thập được từ việc đọc chính một thước đo đánh giá tầm vóc tri thức của mỗi người.
 
 

saving score / loading statistics ...