eng
competition

Text Practice Mode

language filter:
State Title
Rating Textlength
completed Age
public BANSOD COMPUTER TYPING INSTITUTE CHHINDWARA M.P. (CPCT, TALLY, DCA & PGDCA)…
I am not usually comfortable in a bar by myself, but I had been in San Francisco

1 votes
395 words
2015 characters
1 330 2 days ago
Sep 24th, 2022
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍स्‍टीट्यूट…
जब शिनाख्‍त कार्यवाही का अभिय

0 votes
398 words
2084 characters
2 108 2 days ago
Sep 24th, 2022
public Tản mạn tuổi 22
1 chút trải nghiệm của tuổi 22 Người ta nói đúng, âm nhạc tha

0 votes
467 words
2039 characters
1 59 2 days ago
Sep 24th, 2022
public biology text3
Taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insects re

0 votes
129 words
867 characters
0 283 2 days ago
Sep 24th, 2022
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
यदि किसी मजिस्‍ट्रेट या सेशन न

0 votes
427 words
2375 characters
2 108 2 days ago
Sep 24th, 2022
public PGI PGI PGI PGI
Music can be the most important and powerful thing of anyone's life who loves to

0 votes
348 words
1974 characters
2 298 2 days ago
Sep 24th, 2022
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA [M.P.] CPCT ADMISSION OPEN…
Kuno National Park Madhya Pradesh: After 70 years, 8 cheetahs from Namibia will

0 votes
272 words
1605 characters
0 253 2 days ago
Sep 24th, 2022
public SUPREME COURT TYPING TEST BY ABHISHEK
Aminuddin Vs. State of Uttar Pradesh & Anr. [Criminal appeal No. ........ o

0 votes
362 words
2186 characters
1 113 2 days ago
Sep 24th, 2022
public ACADEMY FOR STENOGRAPHY, MORENA,DIR- BHADORIYA SIR TYPING MPHC DISTRICT COURT…
महाराष्‍ट्र की सत्‍ता से हाथ ध

0 votes
354 words
1720 characters
0 86 2 days ago
Sep 24th, 2022
public lối sống tối giản của người Nhật p25
Quy tắc 25: Vứt “hàng dự trữ” Nếu không có sẵn hàng nhu yế

1 votes
250 words
1128 characters
2 48 2 days ago
Sep 24th, 2022
public ACADEMY FOR STENOGRAPHY, MORENA,DIR- BHADORIYA SIR TYPING MPHC DISTRICT COURT…
इस अपील में 2006 के सेशन विचारण सं

0 votes
358 words
1688 characters
1 80 2 days ago
Sep 24th, 2022
public साँई कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इंस्‍टीट्यूट…
महोदय हमारे यहां अशांति क्‍यू

0 votes
373 words
1821 characters
3 187 2 days ago
Sep 24th, 2022
public SAI COMPUTER TYPING INSTITUTE, GULABARA CHHINDWARA (M.P.) CPCT ADMISSION OPEN…
Oxygen is a non metallic chemical element of the periodic table. Oxygen is colou

1 votes
549 words
3347 characters
2 235 2 days ago
Sep 24th, 2022
public SHIVANI SHORT HAND TYPING CENTER MOB:-8871426000
हमारी जिंदगी छोटे-छोटे समय के

0 votes
891 words
4100 characters
0 36 2 days ago
Sep 24th, 2022
public My practice test
Kurisu5639 I have 0 PhDs, and I am a truly and utterly poor person who wastes m

0 votes
50 words
258 characters
0 4 2 days ago
Sep 24th, 2022
public 1. Đàm phán là gì?
1. Đàm phán là gì? Thế giới là một bàn đàm phán khổng lồ, v

0 votes
497 words
2273 characters
0 40 2 days ago
Sep 24th, 2022
public Magyar nyelvtörő 2
Öt Török öt Görögöt dögönyöz közös örömök közt föld döbög dö

1 votes
39 words
253 characters
1 4 2 days ago
Sep 23rd, 2022
public Quả bóng đen
Một cậu bé da đen quan sát người bán bong bóng trong một cuộc tr

0 votes
151 words
682 characters
0 110 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public dadadadadadadada x3,14
Hirari, harari to midaremai Koyoi sakimasu ichirin no hana Kiite kudasai Dada

0 votes
287 words
2186 characters
0 13 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public Có ai ở đây không
Có ai ở đây không? Tôi trống vắng trong lòng Chỉ có màn đêm

0 votes
390 words
1700 characters
0 18 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public Imagine Dragons - Emma (Hell + Silence EP)
Emma stood in front of me, telling me what I'm supposed to be. Jackie loves

2 votes
249 words
1231 characters
0 128 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public BANSOD COMUPTER TYPING INSTITUTE CHHINDWARD
When the man first began to think, he asked himself the deepest of all questions

1 votes
407 words
2304 characters
0 525 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public Alphabet with space
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t u v w x y z

3 votes
26 words
50 characters
1 525 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public बंसोड कम्‍प्‍यूटर टायपिंग इन्‍सटीलट्यूट…
चैयरमैन साहब मैं आपसे कहना चाह

0 votes
374 words
1799 characters
1 273 3 days ago
Sep 23rd, 2022
public Tu che stai scrivendo
Tu che stai scrivendo, non ti rendi conto di quanto ti stai impegnando per scriv

1 votes
351 words
2044 characters
0 17 3 days ago
Sep 23rd, 2022