eng
competition

User: nttt679

Tập gõ từ hồi năm 2 ĐH tới giờ, typeracer và 10fastfingers này; dạo covid có gõ thêm typingtest, cũng khá thú vị; Nhưng để gõ nhanh không nghĩ và thi đua thành tích cùng chúng bạn thì 10fastfingers vẫn là ưu tiên :) Quên mất pass vào user cũ nên lập thêm user này :) Ước gì mấy text trích dẫn từ văn thơ hay ho được ghi nhận vào typing test/typing competition, thay vì chỉ trong text practice :)
User details
User ID 3871779
last login 49 minutes ago
member since 2 months, 1 week ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Logitech K120
Words typed 4,842
Tests taken 33
Competitions taken 15 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: