eng
competition

User: HoangDinh2k5

mong muốn đạt được tốc độ gõ ổn định 140 wpm và tỉ lệ gõ chính xác gần như hoàn hảo. (25/3/2024: tốc độ gõ ổn định từ 100 - 110 wmp). :hoangdinh.dev#0
User details
User ID 3750942
last login 3 weeks, 3 days ago
member since 5 months, 3 weeks, 3 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard bàn phím laptop Dell Latitude E5440
Words typed 110,352
Tests taken 1,026
Competitions taken 16 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: