eng
competition

User: PhamDuyKha

Mình là nhân viên vườn quốc gia Núi Chúa Ninh Thuận. Bạn nào có nhu cầu trekking đi núi thì liên hệ với mình nhé http://vqgnuichua.vn
User details
User ID 3610913
last login 2 days, 17 hours ago
member since 7 months, 3 weeks, 4 days ago
Keyboard Layout
Keyboard bàn phím laptop bình thường asus
Words typed 134,028
Tests taken 933
Competitions taken 45 (1)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: