eng
competition

User: TinDng

2k12 Xin chào mấy anh chị :)) Có tip nào thì chỉ em với nhé chứ mãi vẫn dậm chân tại chỗ :))
User details
User ID 3393276
last login 3 hours, 42 minutes ago
member since 9 months, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard 2k12 phải tập nhiều mới đc :v
Words typed 89,771
Tests taken 848
Competitions taken 162 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: