eng
competition

User: Maybeo2

Các bạn có thể ib mình để combat cào phím hơn là gõ phím nhàm chán như thế này !
User details
User ID 3314714
last login 3 weeks, 6 days ago
member since 3 months, 2 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Keydous NJ80 AP
Words typed 66,141
Tests taken 462
Competitions taken 107 (1)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: