eng
competition

User: HunhNga

cảm ơn bạn đã thăm nhoa .mơn nhiều bạn thăm thì mình thăm lại bạn:)) mình là huỳnh thị bích nga .MỤC TIÊU là 50 từ cảm ơn vì đã xem=))
User details
User ID 3245212
last login 4 months, 3 weeks, 3 days ago
member since on August, 20th, 2022
Keyboard Layout
Keyboard ko có=))
Words typed 4,663
Tests taken 17
Competitions taken 48 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: