eng
competition

User: HunhNga

cảm ơn bạn đã thăm nhoa .mơn nhiều bạn thăm thì mình thăm lại bạn:)) mình là huỳnh thị bích nga .lớp 6A và ở kon tum.MỤC TIÊU là 50 từ cảm ơn vì đã xem=))
User details
User ID 3245212
last login 1 month, 2 weeks, 4 days ago
member since 3 months, 2 weeks, 3 days ago
Keyboard Layout
Keyboard ko có=))
Words typed 3,408
Tests taken 15
Competitions taken 32 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: