eng
competition

User: ThnhHuy1

Mục tiêu 120Wpm đã đạt được - đang duy trì sự ổn định và mục tiêu kế tiếp là 130Wpm
User details
User ID 3209320
last login 1 day, 8 hours ago
member since 4 months, 2 weeks, 3 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Rita65 (White case) + Cherry HB full options + JTK Night Sakura
Words typed 67,139
Tests taken 518
Competitions taken 46 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: