eng
competition

User: levukhangVN18032012

chào mình là mèo đen mặt cười ,mình muốn đánh máy cao khoản hơn 90 hoặc 100 từ mới được bây giờ mình mới đánh máy được hơn 60 từ :< ước gì mình được 90 từ hoặc 100 từ được :> ờ...... ước mơ là hết rồi hơi xàm vậy thôi :))))))
User details
User ID 3087744
last login 4 days, 14 hours ago
member since 6 months, 2 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 93,789
Tests taken 1,865
Competitions taken 69 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: