eng
competition

User: haovip

làm sao để gõ 100wpm thế mọi người, em luyện 2 tháng được có 80
User details
User ID 3078777
last login 1 day, 1 hour ago
member since 3 months, 1 week ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard bàn phím cơ 400k cùi bắp
Words typed 26,689
Tests taken 337
Competitions taken 4 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: