eng
competition

User: HoangVu2k13

Tôi là Vương Hoàng Vũ, học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam. Rất vui được gặp bạn, nice*-*
User details
User ID 3067871
last login 7 hours, 24 minutes ago
member since 4 months, 3 weeks, 2 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 20,031
Tests taken 111
Competitions taken 80 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: