eng
competition

User: baovaichthanvuong

Tôi năm nay bị đau thận, nhưng nhờ có Ích Thận Vương, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tôi đã khỏi bệnh
User details
User ID 2960494
last login 2 months, 2 weeks, 3 days ago
member since 4 months, 1 week, 3 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 652
Tests taken 16
Competitions taken 0 (0)
VeryDameDane2 weeks, 5 days ago
LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: