eng
competition

User: tienbeounu

Thích nghe tiếng gõ của bàn phím, xem phim, nghe nhạc, thích được giao lưu học hỏi.
User details
User ID 2933752
last login 1 month, 2 days ago
member since on December, 20th, 2021
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 39,747
Tests taken 489
Competitions taken 8 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: