eng
competition

User: 10HUYLEO

Hehe cuối cùng cũng lên 160 ngày 22.12.2021. Phấn đấu 170+ =)) Lên được 160 ùi nhưng mình cảm thấy bản thân vẫn đánh ổn định ở mức 140+
User details
User ID 2932967
last login 15 hours, 53 minutes ago
member since 7 months, 4 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 239,478
Tests taken 2,083
Competitions taken 0 (0)
Hanibach14 hours, 3 minutes ago
HoangHai17 hours, 56 minutes ago
HipLouis1 day, 12 hours ago
uka1 day, 13 hours ago
LuQucVit2 days, 14 hours ago
cr7mu2 days, 22 hours ago
BoQuc3 days, 18 hours ago
JohnSandreson6 days, 11 hours ago
Mycrown16 days, 20 hours ago
NguyenAiTran6 days, 23 hours ago
LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: