eng
competition

User: Minh Quang Trịnh

Hello các bạn, kỉ lục của mình là 91 WPM và chắc chắn mình sẽ cải thiện thêm để đạt hơn 100 WPM, mình 2K6 nhé và đã luyên gõ được 3 tháng kể từ đầu 2022 đến giờ.
User details
User ID 2900902
last login 1 week ago
member since 7 months, 6 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard K100
Words typed 31,309
Tests taken 515
Competitions taken 1 (0)
abdulaziz alsulmi2 weeks ago
LanguageParticipantsTests taken
  Visit Typing Competition56148

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: