eng
competition

User: 160WPM

Tuy bây giờ mình 10 tuổi rồi nhưng mà mình vẫn thích đánh máy chơi :D. Mục tiêu: 160WPM
User details
User ID 2852378
last login 6 months, 2 weeks, 4 days ago
member since 9 months, 2 weeks, 5 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard logitech
Words typed 48,800
Tests taken 573
Competitions taken 10 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: