eng
competition

User: UnvVN

Hello. Mình 9 tuổi rồi nhưng muốn đánh máy tính nhanh :D. Mục tiêu: 72 WPM. Hiện tại, record của mình là 59 WPM, mà mãi chả lên được 60 hay cao hơn, :v
User details
User ID 2842438
last login 3 days, 10 hours ago
member since 7 months, 3 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard ASUS IN SEARCH OF INCREDIBLE
Words typed 30,360
Tests taken 693
Competitions taken 46 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: