eng
competition

User: Hello123456789

Tôi tên là Khánh. Tôi sinh năm 2011 và mục tiêu của tôi là đạt được 300 WPM.
User details
User ID 2831905
last login 6 days, 23 hours ago
member since 3 months, 1 week, 3 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard QWERTY
Words typed 32,641
Tests taken 164
Competitions taken 114 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: