eng
competition

User: Hello123456789

Tôi tên là Khánh. Tôi sinh năm 2011 và mục tiêu của tôi là đạt được 300 WPM.
User details
User ID 2831905
last login 1 week, 1 day ago
member since 10 months, 2 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard QWERTY
Words typed 51,048
Tests taken 206
Competitions taken 166 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: