eng
competition

User: 1_ Đặng Ân

tôi tên Nguyễn Đặng Ân sinh năm 2009 kỷ lục mong muốn của tôi đó là 110 từ trong vòng 1 phút, phải có sự nổ lực thì mới thành công
User details
User ID 2803605
last login 8 hours, 5 minutes ago
member since 3 months, 3 weeks, 2 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 127,593
Tests taken 2,099
Competitions taken 33 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: