eng
competition

User: hayato1

Hi, mình sinh năm 2009 bây giờ mình trung bình của mình đang tầm được 80 WPM, mình đang cố gắng đánh trung bình được 100 WPM và mình sẽ cố gắng đánh được đến 120 WPM đó là một điều rất khó thực hiện nhưng mình sẽ cố gắng !!!
User details
User ID 2791768
last login 2 months, 1 week, 4 days ago
member since 8 months, 2 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Laptop keyboard
Words typed 149,157
Tests taken 1,357
Competitions taken 740 (1)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: