eng
competition

User: B.Nhân TV

Ngô Bảo Nhân 2009 đánh máy để nâng cao trình độ ai muốn xem mình đánh máy thì có thể vào link này nha : https://www.youtube.com/watch?v=QEUpOriH9r8&t=12s còn ai yêu qúy mình thì có thể đăng ký giúp mình nhá.
User details
User ID 2754046
last login 19 hours, 42 minutes ago
member since 1 month, 4 weeks, 1 day ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 97,793
Tests taken 652
Competitions taken 441 (0)
vietnamese2 days, 20 hours ago
Nguyên5 days, 18 hours ago
PispoKeyboard5 days, 19 hours ago
TB VIET1 week, 2 days ago
hayato11 week, 2 days ago
SoCuteKix1 week, 2 days ago
Benjamin011 week, 3 days ago
DangVanHai3 weeks ago
phynhi3 weeks, 1 day ago
imaxdit3 weeks, 4 days ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: