eng
competition

User: MinhQuang2k9

tôi sinh năm 2009 và mong muốn đạt được mục tiêu là 100 WPM TÔI HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯỢC 76 WPM vào ngày 14/10/2021 TÔI HIỆN TẠI ĐÃ ĐƯỢC 82 WPM vào ngày 17/10/2021
User details
User ID 2747799
last login 1 hour, 50 minutes ago
member since 1 month, 3 weeks, 6 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 80,366
Tests taken 1,589
Competitions taken 7 (0)
Timo13 hours, 18 minutes ago
shadowgarden3 hours, 33 minutes ago
HunhTnPht18 hours, 17 minutes ago
PispoKeyboard20 hours, 15 minutes ago
LOZZ20 hours, 16 minutes ago
7A2 - 47. LÊ VĂN VINH3 days, 16 hours ago
Đặng Quang Minh4 days ago
Nginh6 days, 21 hours ago
Hieu Vu1 week, 1 day ago
cheems0021 week, 3 days ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: