eng
competition

User: henryking

Tên Trương Văn Quý sinh năm 2009! Mục tiêu là 200 WPM! Học trường THCS Trần Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Nick Zalo:0858877708. Ai muốn giao lưu thì liên hệ!!!!
User details
User ID 2737742
last login 1 month, 1 week, 5 days ago
member since 5 months, 1 week ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard A4TECH
Words typed 742,156
Tests taken 6,523
Competitions taken 774 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: