eng
competition

User: vietnamese

Tên Trương Văn Quý sinh năm 2009! Mục tiêu là 195 WPM! Học trường THCS Trần Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
User details
User ID 2737742
last login 41 minutes ago
member since 2 months, 3 days ago
Keyboard Layout Turkish (F-Keyboard)
Keyboard A4TECH
Words typed 441,483
Tests taken 4,153
Competitions taken 536 (6)
Vũ Bách13 hours, 53 minutes ago
Hobbit19 hours, 46 minutes ago
NguyenHoangHa20 hours, 44 minutes ago
KUKEN6821 hours, 24 minutes ago
Dur0Z21 hours, 27 minutes ago
shadowgarden22 hours, 2 minutes ago
janet060722 hours, 30 minutes ago
caubenhinho1 day ago
ANKIN1 day ago
codernhi1 day, 3 hours ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: