eng
competition

User: TYP0

Ban đầu là gõ để cho vui, giờ thì gõ để làm phiền thiên hạ, phím cơ ồn ào là vô địch
User details
User ID 2631388
last login 2 months ago
member since on May, 28th, 2021
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Ajazz K870T CS Lavender Purple
Words typed 153,315
Tests taken 2,062
Competitions taken 5 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: