eng
competition

User: WhyNotSolar

Phương pháp luyện gõ phím nhanh --> 1. Gõ nhiều 2. Gõ ổn định ( Hay nói đúng hơn là gõ liên tục giữa các từ ). 3. Đừng tập trung tốc độ, thay vào đó ta nên gõ chính xác tất cả các từ rồi sau đó luyện nhanh dần. 4. Khi mệt rồi, đừng gõ nữa vì lúc đó sẽ rất chậm. Nghĩ tay một lúc rồi hẳn gõ tiếp. Còn tiếp ... https://www.facebook.com/thanhsolar11/
User details
User ID 2589465
last login 4 hours, 9 minutes ago
member since 4 months, 2 weeks, 4 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Royal Kludge G68, Apple Magic Keyboard ( base on MacBook Air M1)
Words typed 303,107
Tests taken 3,152
Competitions taken 366 (0)
DatLoveRG36 hours, 2 minutes ago
HowdyIm John's9 hours, 13 minutes ago
HowdyImJohn9 hours, 28 minutes ago
HngCaoXun1 day, 11 hours ago
PispoKeyboard2 days ago
Cng83 days, 9 hours ago
NDT1 week, 6 days ago
LMinhTr2 weeks, 1 day ago
Xen0bu2 weeks, 1 day ago
chrwome2 weeks, 4 days ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: