eng
competition

User: HuyLeozz

WPM 160+ nghỉ game hihi :))))) HELLO ANH EM VIỆT NAM ^_^. Càng lên cao không khí càng loãng, cảnh báo mọi người lên WPM 110+ gõ run người luôn ấy hihi :))))
User details
User ID 2307821
last login 21 hours, 32 minutes ago
member since 6 months, 2 weeks, 5 days ago
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard
Words typed 399,291
Tests taken 4,619
Competitions taken 24 (0)
Bass Nam1 day, 10 hours ago
IanLima1 day, 21 hours ago
SANGUIEEN2 days, 15 hours ago
Hikimaru3 days, 19 hours ago
PispoKeyboard5 days, 11 hours ago
aditya74566 days, 11 hours ago
ThngBi85751 week, 1 day ago
stickyrice1 week, 2 days ago
TuanHank1 week, 2 days ago
mingetchlaringe1 week, 3 days ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: