eng
competition

User: zulze

Tại hạ là coder nên cần copy paste nhanh, 20 tuổi đầu thành thục nhất dương chỉ (gõ 1 ngón) Long trảo thủ (gõ 3 ngón) Cửu âm bạch cốt trảo (gõ 9 ngón)
User details
User ID 2122218
last login 1 day, 4 hours ago
member since on June, 12th, 2020
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard EDra
Words typed 45,975
Tests taken 567
Competitions taken 3 (0)
FlvinTird1 day, 23 hours ago
PispoKeyboard5 days, 1 hour ago
PNT2K85 days, 2 hours ago
Krushna Mahapatra5 days, 22 hours ago
Omefa Omefa1 week, 2 days ago
NguyenHoangHa1 week, 3 days ago
Myke1 week, 6 days ago
caokhaiminh2 weeks, 2 days ago

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: